Jong en Oud

Wijkcentrum de Burgerij is gestart met het project Jong & Oud, Samen Goud.

Het project heeft als doel, naast de bestaande zeer actieve vrijwilligers, jongeren te motiveren zich in te zetten in hun buurt. Goed voor de maatschappij en tevens goed om hun eigen persoonlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Dit kan door zelf activiteiten te organiseren, zoals evenementen maar ook de al bestaande activiteiten te ondersteunen.

Voor dit project zijn wij natuurlijk op zoek naar jongeren, maar ook naar organisaties en scholen die met jongeren werken. 

De afgelopen jaren is het extra duidelijk geworden waarom het belangrijk is om zowel jonge als oudere vrijwilligers te hebben.

Vanwege de coronacrisis konden veel ouderen zich niet inzetten voor hun organisaties, terwijl hulp juist hard nodig was om de activiteiten voort te kunnen zetten. 

Om dit probleem aan te pakken gaan we als onderdeel van het programma de Verschilmakers van het Oranje Fonds, onderzoeken hoe wijkcentrum de Burgerij jonge vrijwilligers aan zich kan verbinden. 

Cindy Kooij zet zich één dag in de week als projectleider in om jongeren te betrekken bij de organisatie, om zo het wijkcentrum te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Een vrijwilligersgroep te creëren met zowel jonge als oudere vrijwilligers, want juist de combinatie maakt goud!